standard-title FUGLE-/ØRNE- SAFARI

FUGLE-/ØRNE- SAFARI

Periode mars/april, juni, juli og august.

Helgelandskysten storslåtte og innholdsrike natur har også mye annet å vise til enn å være en fantastisk arena for havpadling. De mange holmene og øyene gir nærhet til havets spiskammer som gir livsbetingelser for en rekke dyr og fugler.

Innenfor mange av områdene finner vi bestander og kolonier av forskjellige fugleslag. Der småbåter og andre farkoster må gi tapt i områder med «støveldybde» tar havkajakken seg sikkert frem. Dette benytter vi oss av når vi legger til rette for ulike turer for å se på noen av disse fuglene. Det innebærer at vi utnytter havkajakkens egenskaper til å komme oss til slike «uberørte» områder.

Den forholdsvis lydløse ferdselen vi foretar, gjør at vi kommer nær både fugler og dyr. Vi kommer ikke nødvendigvis ubemerket inn på disse til dels sky fuglene, men vi utgjør mindre trusler enn andre. Det gjelder både ørna, hubroen, lundefuglen, krykkja eller andre fugleslag det er fokus på.

I hekkesesongen vil vi det være begrensninger på hvor vi kan bevege oss. Det vil blant annet være øyer og holmer som vi ikke har anledning til å gjøre strandhugg på.

De ulike turene har forskjellig omfang. Omfanget av selve padleturen er på 4 – 8t. Imidlertid må det påregnes tid for å komme seg til «målområde», slik at totalt vil dette ta mellom ett til to døgn avhengig av hvor turen går og hvilke fugler vi skal oppleve.

LUNDEFUGL-SAFARI

 

 • Lovund
 • 4 – 8t (det å ta seg utover til Lovund kommer i tillegg).
 • Hav & Fritid stiller med komplette havkajakker som inkluderer padlevest, padleåre og spruttrekk. I tillegg vil det være mulig å disponere anorakk, bukse, sko/støvler. Vi kommer også å ha tilgjengelig redningsutstyr, kart, pakkeutstyr, mm.
 • Kr. 1.200,-
 • Er dere en vennegruppe, arbeidskollegaer, familie som ønsker en slik type tur, ta kontakt for å få en pris.

Turen foregår til Lundefugl øya Lovund. Vi starter padlingen ved Lovund Hotell og padler på vestsiden av øya. Her vil vi padle med fugler både rundt og over oss. I tillegg til lundefugl vil vi vanligvis få øye på en rekke andre fugleslag. Vi legger også opp til en tur til Lundeura rett under hekkeplassen for de tusenvis av Lundefugler. Det vil også være mulig å ta en tur opp på Lovund fjellet. Et annet alternativ er å ta seg en tur rundt øya til fots.

RNE-SAFARI


Helgelandskysten har en stor bestand av havørn. Vi har en rekke lokaliseringer både i Nesna og i Lurøy som vi benytter for å komme forholdsvis tett innpå havørna.

 • Nesna eller Sleneset
 • 4 – 8t (det å ta seg utover til Sleneset og Langneset kommer i tillegg).
 • Hav & Fritid stiller med komplette havkajakker som inkluderer padlevest, padleåre og spruttrekk. I tillegg vil det være mulig å disponere anorakk, bukse, sko/støvler. Vi kommer også å ha tilgjengelig redningsutstyr, kart, pakkeutstyr, mm.
 • Kr. 1.200,-
 • Er dere en vennegruppe, arbeidskollegaer, familie som ønsker en slik type tur, ta kontakt for å få en pris.

HUBRO-SAFARI

I enkelte deler av Helgelandskysten finner vi lokaliteter med hubro. Denne turen tar deg med til de områdene hvor vi vanligvis opplever den største av våre ugler.

 • Sleneset
 • 4 – 8t (det å ta seg utover til Sleneset og Langneset kommer i tillegg).
 • Hav & Fritid stiller med komplette havkajakker som inkluderer padlevest, padleåre og spruttrekk. I tillegg vil det være mulig å disponere anorakk, bukse, sko/støvler. Vi kommer også å ha tilgjengelig redningsutstyr, kart, pakkeutstyr, mm.
 • Kr. 1.200,-
 • Er dere en vennegruppe, arbeidskollegaer, familie som ønsker en slik type tur, ta kontakt for å få en pris.