standard-title GRUNNKURS I HAVPADLING

GRUNNKURS I HAVPADLING

Det å padle havkajakk består av veldig mange aspekter. Forutsetningene for at dette skal være en aktivitet handler om mestring. Du må blant annet kunne kontrollere kajakken og kunne ta vare på deg selv. Grunnkurset i havpadling er i så måte det første forholdsvis omfattende trinnet. I kurset blir det tid og anledning til å bli kjent med både seg selv om kajakken. I løpet av disse to dagene er det utrolig mye som skjer og de fleste opplever en læringskurve som er virkelig bratt. Dette er med på å gi deg et solid grunnlag for flotte opplevelser.

GENERELT.

Grunnkurset skal gi deg grunnleggende kunnskap for å kunne på padletur. Selv om vi ikke liker at padlere drar ut alene, skal kurset gi deg tilstrekkelig kompetanse til alene å kunne padle (minst) innenfor skjermede havområder kategori 1 – 2 /Hav.

Læring handler om å komme seg ut av komfortsonen og deler av det vi skal gjennomføre er ment å gi deg utfordringer. Dette forsøker vi å oppnå gjennom instruksjon og praktiske øvelser. Vekslingen mellom det trygge som vi kan og det utrygge som nye teknikker innebærer gir ofte ny erkjennelse og læring. Det er dette som skal gi økte ferdigheter.

I kurset gjennomgår vi det vi anser som de viktigste teknikkene. Det dreier seg om kontroll, manøvrering, fremdrift, sikkerhet og redning i tillegg til sjømannskap. Sjømannskap spiller en viktig rolle for å gjøre havpadling til en mest mulig sikker og trygg aktivitet. I kurset gjennomgås det derfor situasjoner for å aktualisere visse hendelser. Vi forsøker å få dette til under varierende forhold der det er mulig.

Vi tar utgangspunkt fra «skratch» og starter med det mest grunnleggende. Etter hvert som du som deltaker oppnår mestring går vi videre. I kurset forsøker vi å gi deg tid i tillegg til anledning til å gjøre seg ferdig med en teknikk før en ny introduseres.

Vi kommer ikke til å presse (eller tvinge) deg til å utføre teknikker eller øvelser som du selv ikke ønsker. Mange frykter den såkalte eskimorullen, – denne teknikken inngår ikke i dette kurset. Imidlertid er det viktig å kunne selvberging. Vi kommer derfor til å prøve ut ulike former for selvredningsteknikker. Egenredning skal læres, men det viktigste er at kameratredningsteknikkene beherskes. Dette kommer til å bli prioritert gjennom kurset og mye tid tilegnes dette arbeidet.
Avslutningen av kurset kommer til å foregå som en padletur. I forkant og underveis på padleturen gjennomgår vi de viktige forhold for det å padle på tur.

 

Loading…

GRUNNLEGGENDE KURS I HAVPADLING

  • Lokalisering. Grunnskurset i havpadling kan i regi av H&F tas ulike steder langs Helgelandskysten. Sjekk datoene for lokaliseringen.
  • Varighet. Kurset går over to dager og vi bruker ca. 8t hver dag. Det er mulig å gjennomføre dag 1 ei helg og dag 2 senere i sesongen.
  • Pris. Kr. 2.600,- (- 2.900,- avhengig av hva som er inkludert).
  • Inkludert i prisen. Vi stiller med fullt utrustede havkajakker. I tillegg stiller vi til disposisjon tørrdrakter, neoprensko, pakkeutstyr og øvrig sikkerhetsutstyr. Det du trenger å ha med er skifteklær i tillegg til varme klær å ha undertørrdrakten. Lue og solbriller er obligatorisk i forhold til komfort. For kursene i Vefsn vil det bli servert varm lunsj begge dager.
  • Erfaring. Kurset stiller ingen krav til tidligere padleerfaringer.

INNHOLD I GRUNNKURSET

INNHOLD I KURSET (og grunnlag for utstedelse av Våttkort, Grunnkurs i havpadling): Gjennomgang av havkajakken, utstyr, dens utforming og egenskaper. Personlig utstyr. Sikkerhets- og redningsutstyr. Sikring av kajakken på land og i vannet. Løft og bæring av kajakken. Kontrollert inn- og utgang av kajakken. Ulike måter å gjøre disse tingene på. Støttetak (høyt og lavt). Manøvrering og kontroll over kajakken. Effektive fremdriftstak. Selvrednings- og kameratredningsteknikker. Sikker og trygg havpadling. Sjømannskap. Kunnskap om vær, vind og bølger. Planlegging av padletur. Pakking av kajakk. Valg av padlerute i forhold til vind og bølger.