standard-title Om oss Vi har lang erfaring med å tilrettelegge og arrangere aktiviteter knyttet til havkajakken og havpadling.

Om oss

Vi har lang erfaring med å tilrettelegge og arrangere aktiviteter knyttet til havkajakken og havpadling.

Vi kan bidra med planlegging og legge tilrette for en selv-guidet tur.
Vi kan bidra med tips og forslag til en tur eller deler av en tur.
Vi kan hvis ønskelig komme med forholdsvis detaljerte og konkrete planer for turen.
Vi kan hvis ønskelig tilby deltakelse på en tur ledet av oss.
Vi kan stå for det meste, selv om det alltid vil være plass for individuelle løsninger.

Det er mulig for oss å legge opp til kurs, oppfrisking eller repetisjon av teknikker i forkant av turen, uansett hva slags tur er valgt.

Det er mulig å velge et omfang av turene (både selvstyrte og guidet) fra noen timer til flere dager.

De fleste turene tar sted på Nord- og Midt-Helgeland innenfor kommunene Rødøy, Lurøy, Rana, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug, Dønna og Herøy. Noen av turene vil være forhåndsbestemt i forhold til tid og rute, mens andre gjennomføres på forespørsel. Siden vi har kjennskap og kunnskap om området kan turene foregå også andre steder på Helgeland.

Havpadlingen kan med fordel kombineres med andre typer aktiviteter som naturfotografering, toppturer, klatring, sykling, ørnesafari mm.

Fra den innerste fjord og til det ytterste skjær, er det utallige muligheter for havpadling.
Helgelandskysten er selve eventyr kysten når det kommer til havpadling. Padling i dette ”tusen-øyers-land” innebærer et utall av mulige padleruter. Det vil være muligheter for å padle på innsiden eller på utsiden av et arkipel ag, men her vil det også åpne seg muligheter for å padle igjennom. Innenfor et og samme område vil det derfor være mange alternativer.

For de som ønsker et alternativ til kysten er innlandet spekket med flotte opplevelser knyttet til padling på et av de mange ferskvatnene. I området mellom kysten og innlandet finner vi en rekke fjordarmer. Fjordene preger både landskapet og klimaet. I og med at forskjellen mellom flo og fjære er så stor i området kan enkelte fjorder være utfordrende å padle ut eller inn. Når det flør vil det i en terskelfjord være betydelig med vann som skal flytte seg inn fjorden eller motsatt. Det kan skape sterke strømmer som er vanskelig å forsere.
Padling langs steile og ugjestmilde fjellsider er ofte fascinerende. Imidlertid kan fallvær fra de høye toppene innebære vesentlig risiko for en kajakkpadler.

Det vil være en rekke skjermede områder på og langs Helgelandskysten som egner seg spesielt godt for nybegynnere. Strandsonene langs kysten gjør at området er snilt i forhold til retur bølger. Øyer og holmer sørger for god skjerming. Andre havområder igjen vil være langt mer værutsatt og egner seg for padlere med ferdigheter langt utover det en nybegynner besitter.

Det helt spesielle med Helgelandskysten er at det ikke behøver å være stor avstand mellom områder som er forholdsvis skjermet og de mer åpne. Havpadlingen kan legges opp til å foregå bare innenfor skjermede områder. Eller turen kan velges å foregå mer åpent og uten skjerming fra havet.
For en kajakkpadler kan innholdet i en tur i stor grad bestemmes ut ifra det området som turen legges til.
Klassifiseringen av type tur er basert på den vanskeligste delen av turruten og de forholdene som kan oppstå der.

Vi forsøker etter beste evne å planlegge turene etter deltakerne og gjeldende ferdighetsnivå. Det er imidlertid viktig å understreke at padlingen foregår relativt langt til havs. Til lengre ut på havet vi padler til raskere har været en tendens til omskifting. En tur som startet i godt sommervær kan i løpet av noen minutter endre seg til noe helt annet. Derfor forbeholder vi oss retten til å endre den planlagte ruten når og hvis forholdene gjør at dette anses som nødvendig.

Turen er planlagt ut ifra de ulike havområdene. Vi baserer oss på 4 kategoriene av hav.
Nivå 1 (Kategori 1-2 Hav / nybegynner). Turer som foregår på hav og i områder som er beskyttet og ikke spesielt utsatt for vind og vær. Området er lite utsatt for strøm og det er relativt enkelt å nå inntil land og forholdene for landingene er enkle og gode. Det er lett å få landbasert hjelp og det vil være mulig med retrett over bilvei.
Nivå 2 (Kategori 2-3 Hav / videre kommer). Turer som foregår med korte havkryssinger. Området kan være utsatt for vind og strøm av moderat karakter. Det vil imidlertid være mulig å finne gode landingsforhold, selv om det kan bety at det må padles og letes litt. I deler av området vil det være fullt mulig å få landbasert hjelp.
Nivå 3 (Kategori 3 Hav / erfaren). Turer som foregår i farvann som kan være utsatt. Det kan sammenlignes med lengre havkryssinger eller spesielle forhold knyttet til vind og strøm. Landingsplass for kajakk kan være vanskelig å finne, og aktuelle områder kan være vanskelig å finne og få tilgang.
Testimonials  |  Info: There are no items created, add some please.