Kurset har et omfang på 12 – 16 t og er lagt opp over ei helg og til å gå over to (2) dager. Det vil være mulig å ta Dag 1 ei helg og Dag 2 ei anna helg. I kursprisen inngår det i etterkant av kurset leie av kajakk med utstyr ei helg eller tilsvarende.

Innholdsmessig vil kurset danne en ferdighetsmessig plattform, som skal være med på å gjøre havpadling til en sikker og trygg aktivitet. Det vil i kurset derfor bli lagt spesielt vekt på redningsteknikker. Det gjelder både i forhold til ulike kameratredningsteknikker i tillegg til enkelte individuell redninger. Det er ikke lagt opp til noen form for Eskimo-rulle.

Havkajakken og utstyret vil spille en sentral rolle. Det vil bli lagt stor vekt på det å lære deltakerne til å behandle og kontrollere havkajakken under varierende forhold. Omfanget av kurset gjør det mulig å praktisere og prøve ut teknikkene mange ganger. Dette avhenger til en viss grad av den enkelte deltaker, men det vil være tilstrekkelig tid til å drille inn teknikkene.

Sjømannskap spiller en viktig rolle for å gjøre havpadling til en sikker og trygg aktivitet. I kurset gjennomgås det derfor ulike situasjoner og aktuelle hendelser. Aspektet i og rundt det å være ute på tur ute på havet vil bli gjennomgått i detalj. Det gjelder forberedelse, gjennomføring og etterarbeid.

Kurset har som målsetting å gi deltakerne tilstrekkelig kompetanse til alene å kunne padle (minst) innenfor skjermede havområder (kategori 1 – 2/Hav).

Innholdet i kurset innebærer at det kan utstedes NHKGIF Padlekort (Fritidspadler) eller NPF Våttkort (Grunnkurs i havpadling).

Pris for kurset som inkluderer alt av utstyr kr. 2.800,-

Kurs er planlagt gjennomført både på Nesna, Vefsn og Lurøy (Solværøyan / Lovund).

INNHOLD I KURSET SOM GIR AUTORISASJON SOM FRITIDSPADLER
Havkajakken og dens utstyr. – Personlig utstyr. – Sikkerhets- og redningsutstyr.
Grunnleggende ferdigheter, – Kontroll av og over havkajakken. – Inn- og ut av kajakken. – Redningsteknikker.
Padleteknikk, manøvrering, – Støttetak. – Styretak. – Forflytning.
Padleteknikk, fremdrift, – Effektive fremdriftstak.