Oppfølgingskurs
Mange opplever at de etter kurset ikke klarer å komme skikkelig i gang. Det som på kurset virket som en selvfølgelighet og helt naturlig del av det å padle, blir på egen hånd så mye vanskeligere. Det er utfordrende å skulle ha kontroll på alt utstyr samtidig som hvilke teknikkene skal benyttes og i hvilken rekkefølge.

Vi forsøker gjennom dette kurset å rette på det og målsettingen er å hjelpe deg som deltaker til å bli mer selvstendig. Derfor legger vi opp til at den enkelte kan jobbe med egne utfordringer under veiledning og hjelp av instruktører. Innholdsmessig forsøker vi å repetere og gjennomgå det vi mener er mest relevante i havpadling. Vanligvis starter vi med de grunnleggende padleteknikkene. Effektive fremdriftstak og ulike måter å manøvrere kajakken på fokuseres og drilles. Omfanget til teknikkdelen av økta avhenger av deltakerne og hvilket behov de har. Kurset tar sikte på å legge til rette for læring og gjøre (operasjonalisere) teknikken til padleferdighet. I dette ligger det praktisk anvendelse og gjentagelse av teknikkene. Avslutningsvis repeterer vi ulike redningsteknikker. Vi tar oss tid til å gjennomføre både de mest vanlige kameratredningsteknikker og noen utvalgte individuelle redningsteknikker. Det legges også opp til å prøve nye måter å redde seg selv og andre på.

Vi legger opp til en matpause underveis inkludert teori og prat rundt dette med havpadling. Dette kurset gjennomføres vanligvis som en padletur med forflytning. Vi tar med det vi trenger og vi finner et egnet landingssted for matpausen.