Profesjonell Instruktør Havpadling
For å ta utdanning som Profesjonell Instruktør eller Guide henvise det til hjemmesidene til NHKGIF (NorgesHavKajakkGuide&InstruktørForbund) http://www.nhkgif@no for kontaktinfo, opplysninger og ytterligere detaljer. Her vil det bli lagt ut informasjon om oppstart av kurs.

Profesjonell Instruktør Havpadling
Instruktøropplæring i havpadling består av fire deler med fokus på kompetanseområdene
– Instruksjon,
– Sjømannskap,
– 1. Hjelp,
– Ferdigheter.

I tillegg er det krav til praksis.

Profesjonell instruktør havpadling,
Del 1, kursing.
o Opptak til kurs.
o Implementering av instruktøropplæring.
o Skill Assessment, padle teknisk ferdighetsnivå 5 (PTF5).

Del 2, praksis.
o Etter å ha fullført instruktørkurset kreves det praksis.
 8 treningsdager og ferdigstillelse av ”Fritidspadlerkurs” to ganger.
 Instruktørpraksisen må være loggført.
o Egen padlepraksis.
 Minst 200km Kategori 1-3 havet (K1-3-H),
 Minst 100 km på kategori 3 hav (K3-H).
o Padlepraksisen må være loggført.
o Har fullført videregående kurs i førstehjelp (f.eks ”Wilderness First Responder” w / HLR).
o Har fullført og godkjent VHF-kurs.

Godkjenning.
o Bestått instruktør eksamen.
o Skriftlig anbefaling av sine instruktører.
o Må sende til NHKGIF papirer (logger, anbefalinger, ferdighets- /sjekkliste vurdering, etc.) for godkjenning og utstedelse av sertifikat for godkjenning.